Palanacka gimnazija
skola2
Насловна Историјат Организација Колектив Ученици Кабинети Актуелности Школски календар Такмичења Екскурзије Контакт

zvono Школа се бави образовањем и васпитањем ученика у трајању од четири године по наставном плану и програму за гимназије и то природно-математичког, друштвено- језичког и специјализованог смера за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. У школској 2020/2021 је 489 ученика распоређено у 21 одељењу- по 6 одељења у I и II разреду, 5 одељења у III и 4 у IV разреду. У сва четири разреда је по два одељења природно- математичког смера. У првом, другом и трећем је по три одељења друштвено- језичког а у четвртом два друштвено- језичка одељења. У првом и другом разреду је једно одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и инфпрматику.
У школској 2020/21. години, наставу изводи 54 професора, међу којима је један специјалиста и 2 магистра. Школом руководи директор Драган Јоковић , професор географије, секретар је Дарко Панчић . Педагошко- психолошку службу чине Данијела Николић, дипломирани педагог и Јелена Туфегџић, дипломирани психолог.


Одељењске старешине одељења Паланачке гимназије у школској 2020/21. години:
I1 Виолета Станковић II1 Оливера Станимировић III1 Снежана Јовичић IV1 Марија Поповић
I2 Сузана Пешић II2 Милана Томић III2 Драган Петровић IV2 Наташа Марковић
I3 Горан Ивковић II3 Биљана Игњатовић III3 Бојана Ђорђевић IV3 Олгица Лазић
I4 Жарко Караџић II4 Драгана Жигић III4 Славенка Симић IV4 Снежана Ђорђевић
I5 Ивана Лукић II5 Александар Ђурђевић III5 Јасмина Живанчевић    
I6 Ани Николић II6 Биљана Миловановић        

Састав Школског одбора у школској 2020/2021. години:
Наташа Хркман Савет родитеља
Весна Ђорђевић Савет родитеља
Здравко Вуковић Савет родитеља
Игор Ераковић Локална заједница
Јелена Ерић Локална заједница
Драган Лисица Локална заједница
Виолета Станковић- председник ШО Наставничко веће
Владимир Цветковић Наставничко веће
Марија Поповић Наставничко веће

Састав Савета родитеља Паланачке гимназије у школској 2020/21. години:
I1 Катарина Марјановић II1 Душица Дубоњац III1   IV1 Далиборка Перић
I2 Маријана Дамјановић II2 Вера Николић III2 Предраг Милојковић IV2 Драган Стојковац
I3 Душица Нешковић II3 Марија Томић III3 Здравко Вуковић IV3 Наталија Милојковић
I4 Весна Ђорђевић II4 Милош Марковић III4 Јелена Зрнић IV4 Сања Ракић
I5 Снежана Вучетић II5 Снежана Вучетић III5      
I6 Наташа Хркман II6 Живомир Савић