skola2
Насловна Историјат Организација Колектив Ученици Кабинети Актуелности Школски календар Такмичења Екскурзије Контакт
 
Најважнији правилници и прописи по којима ради наша школа:
 
- Информатор о раду школе >>>
- Правилник о систематизацији 2020 >>>
- Образац ПРМ јануар 2021 >>>
- Статут школе >>>
- Правилник о раду школе >>>
- Пословник о наду Наставничког већа >>>
- Пословник о раду Савета родитеља >>>
- Пословник о раду Школског одбора >>>
- Пословник о раду Ученичког парламента >>>
- Статут Ученичког парламента >>>
- Правила понашања у школи >>>
- Правилник о безбедности и здрављу на раду у школи >>>
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених >>>
 
© WEB Team Паланаке ГИМНАЗИЈЕ, 2021.