skola2
Насловна Историјат Организација Колектив Ученици Кабинети Актуелности Школски календар Такмичења Екскурзије Контакт
 
УПИС у први разред Паланачке гимназије у школској 2021/2022.

- Природно математички смер (60 ученика)
- Општи смер (30 ученика)
НОВО!!
- Друштвено језички смер (60 ученика)
- Одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику (20 ученика)


Сајт Министарства просвете - Упис ученика у средње школе у школској 2021/2022.

Званични сајт Министарства просвете са свим потребним упутствима, објашњењима, начину пријављивању ученика, начину бодовања, опцијама за пријављивање ученика у средњу школу и осталим потребним подацима наћи ћете на адреси >>> mojasrednjaskola.gov.rs
На сајту се налазе и сви потребни подаци о нашој школи.

Упутство за ученике за рад на пријемном испиту - одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Информације за ученике који полажу посебан пријемни испит за упис у први разред ИТ одељења - колико поена носе задаци, колико задатака морате урадити да би сте положили пријемни, шта од прибора смете да користите на пријемном, којом оловком пишете, шта је забрањено и друге важне информације прочитаћете овде >>>

Припремна настава за упис у први разред ИТ одељења

Припремна настава за упис ученика у одељење првог разреда за ученике са посебним способностима за информатику који полажу посебан додатни пријемни испит је бесплатна и одржава се у групама у просторијама школе сваке суботе са почетком у 11h

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике који уписују децу у средњу школу >>>

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе  за школску 2021/2022. годину,  за школе чији  је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру  будуће  школе. Сходно  Календару  уписних  активности,  на  дневном  нивоу  можете пратити главне актуелности.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог  на порталу Мој  есДневник или имате  налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
2. подношење приговора на резултате завршног испита
3. подношење електронске листе жеља
4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.
Контакт

За сва питања и евентуалне примедбе можете се обратити директно матичној основној школи путем мејла
https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Kontakt

За сва питања Паланачкој гимназији можете се обратити путем мејла uprava@papanackagimnazija.edu.rs или на телефоне 026310631 и 026311057

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2020/2021. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину >>>
     

Пробни завршни испит - математика и пробни завршни испит по програму ФООО

петак

09.04.2021. године, 13-15ч

Пробни завршни испит - српски/матерњи језик и комбиновани тест

субота

 

10.04.2021. године,
9-11ч српски/матерњи језик;
11.30-13.30ч комбиновани тест

Анализа пробног завршног испита

понедељак-петак

12-16.04.2021. године

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs, за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства

понедељак- четвртак

од 12.04.2021. године у 8ч до
15.04.2021. године у 24ч

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у средњој школи која спроводи пријемни испит подношењем обрасца пријаве за полагање пријемног испита

четвртак-петак

15-16.04.2021. године, 09 -16ч

Пријемни испити у музичким школама

петак-субота- недеља

07, 08. и 09.05.2021. године, од
10ч

Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

субота и недеља

08.05.2021. године, писмени тест
10-12ч;
09.05.2021. године, усмени испит
10-12ч

Пријемни испити у балетским школама

недеља- понедељак- уторак

09, 10. и 11.05.2021. године, од
10ч

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за  математику

субота

08.05.2021. године, 10-12 ч

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику (математика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима физику (математика/физика)

недеља

09.05.2021. године,
10-12ч математика;
14-16ч физика

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија)

субота

15.05.2021. године,
10-12ч биологија;
14-16ч хемија

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју

недеља

16.05.2021. године,
10-12ч географија;
14-16ч историја


Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке

субота-недеља

15.05. 2021. године - српски/матерњи језик, 10-12ч;
16.05.2021. године - страни језик, 10-12ч

Пријемни испити у уметничким школама ликовне области

петак-субота- недеља

14, 15. и 16.05. 2021. године, у два термина: од 9-12ч  и 14-17ч

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности

недеља

16.05.2021. године, 10-12ч

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији

субота и понедељак

15. и 17.05.2021. године, 8-16ч

Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

 

10-18.05.2021. године

Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)

 

10-18.05.2021. године

Коначни резултати пријемних испита

среда

19.05.2021. године, до 08ч

Завршни испит - тест из српског/матерњег језика

среда

23.06.2021. године, 09-11ч

Завршни испит - тест из математике и тест за полазнике по програму ФООО

четвртак

24.06.2021. године, 09-11ч

Завршни испит - комбиновани тест

петак

25.06.2021. године,  9-11ч

Супервизија спровођења завршног испита

среда-недеља

23-27.06.2021. године

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

недеља

27.06.2021. године,  до 10ч

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

недеља

27.06.2021. године, 10-16ч

Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

недеља и понедељак

27.06.2021. године, после 16ч и
28.06.2021. године, после 15ч

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем) - за другостепену комисију

понедељак и уторак

од 28.06.2021. године у 15ч до
29.06.2021. године у 16ч

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи) - за другостепену комисију

уторак

29.06.2021. године, 08-16ч

Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

уторак

29.06.2021. године, после 18ч

Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику

 

субота

26.06.2021. године, 10-11.30ч

Провера језичких компетенција за двојезичну наставу основног образовања

субота

26.06.2021. године,13ч


Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама

субота

26.06.2021. године,
10-11.30ч  српски језик;
12-13.30ч енглески језик

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама

недеља

27.06.2021. године,
10-11.30ч математика

Објављивање коначних резултата завршног испита

петак

02.07.2021. године, до 08ч

Упис у музичке и балетске школе

петак

02.07.2021. године, 08-16ч

Попуњавање листе жеља електронским путем

 

од 26.06.2021. године у 08ч до
03.07.2021. године у 24ч

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)

субота и недеља

03. и 04.07.2021. године, 08-15ч

Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)

среда

07.07.2021. године, од 08ч

Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)

среда

07.07.2021. године, 08-15ч

Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту

петак

09.07.2021. године, до 08ч

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

недеља

11.07.2021. године, до 08ч

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

недеља

11.07.2021. године

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)

понедељак- недеља

од 12.07.2021. године у 8ч до
18.07.2021. године у 24ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

понедељак и уторак

 

12. и 13.07.2021. године, 8-15ч

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)

понедељак

12.07.2021. године, 08-15ч

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

среда

14.07.2021. године, до 24ч

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

среда

14.07.2021. године, до 08ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

петак

16.07.2021. године, 08-15ч

Завршни испит - тест из српског/матерњег језика

среда

18.08.2021. године, 09-11ч

Завршни испит - тест из математике

четвртак

19.08.2021. године, 09-11ч

Завршни испит - комбиновани тест

петак

20.08.2021. године, 09-11ч

Супервизија спровођења завршног испита

среда-недеља

18-22.08.2021. године

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

понедељак

23.08.2021. године, до 08ч

Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним

понедељак

23.08.2021. године, 12-16ч


Објављивање коначних резултата завршног испита

понедељак

23.08.2021. године, до 20ч

Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама)

уторак и среда

24. и 25.08.2021. године, 08-16ч

Унос одлука о упису

четвртак и петак

26. и 27.08.2021. године

Упис ученика у средње школе - трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске

петак и субота

27. и 28.08.2021. године

Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу

уторак - петак

24-28.08.2021. године, 08-15ч

 

 
© WEB Team Паланаке ГИМНАЗИЈЕ, 2021.