Palanacka gimnazija
skola2
Насловна Историјат Организација Колектив Ученици Кабинети Актуелности Школски календар Такмичења Екскурзије Контакт

zvono Школа се бави образовањем и васпитањем ученика у трајању од четири године по наставном плану и програму за гимназије и то природно-математичког, друштвено- језичког и специјализованог смера за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. У школској 2019/2020 је 505 ученика распоређено у 20 одељења- 6 одељења у I разреду, 4 одељења у III и по 5 у II и IV разреду. У сва четири разреда је по два одељења природно- математичког смера. У првом, другом и четвртом је по три одељења друштвено- језичког а у трећем два друштвено- језичка одељења. У првом разреду је једно одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и инфпрматику.
У школској 2019/20. години, наставу изводи 49 професора, међу којима је један специјалиста и 2 магистра. Школом руководи директор Драган Јоковић , професор географије, секретар је Дарко Панчић . Педагошко- психолошку службу чине Данијела Николић, дипломирани педагог и Јелена Туфегџић, дипломирани психолог.


Одељењске старешине одељења Паланачке гимназије у школској 2019/20. години:
I1 Оливера Станимировић II1 Снежана Јовичић III1 Марија Поповић IV1 Виолета Станковић
I2 Милана Томић II2 Драган Петровић III2 Наташа Марковић IV2 Горан Ивковић
I3 Биљана Игњатовић II3 Бојана Ђорђевић III3 Олгица Лазић IV3 Зоран Тодоровић
I4 Драгана Жигић II4 Славенка Симић III4 Снежана Ђорђевић IV4 Жарко Караџић
I5 Александар Ђурђевић II5 Јасмина Живанчевић     IV5 Јелена Туфегџић
I6 Биљана Миловановић            

Састав Школског одбора у школској 2019/2020. години:
Наталија Милојковић Савет родитеља
Милош Мрвовић Савет родитеља
Љиљана Томић Савет родитеља
Игор Ераковић Локална заједница
Јелена Ерић Локална заједница
Драган Лисица Локална заједница
Виолета Станковић- председник ШО Наставничко веће
Владимир Цветковић Наставничко веће
Марија Поповић Наставничко веће

Састав Савета родитеља Паланачке гимназије у школској 2019/20. години:
I1 Душица Дубоњац II1 Борис Павловић III1 Далиборка Перић IV1 Сузана Ристић
I2 Марија Илић II2 Игор Станојловић III2 Драган Стојковац IV2 Ивана Вејновић
I3 Марија Томић II3 Здравко Вуковић III3 Наталија Милојковић IV3 Милош Мрвовић- председник СР
I4 Милош Марковић II4 Јелена Зрнић III4 Сања Ракић IV4 Виолета Јовановић
I5 Снежана Вучетић II5 Петар Милутиновић     IV5 Силвана Владисављевић Тодоровић
I6 Живомир Савић